Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Các cơ quan, bộ nghành khác

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

7 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2658 - CV/BTGTU

1
Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) Ngày ban hành: 24/08/2020
Ngày hiệu lực: 24/08/2020
Xem chi tiết

Luật 58/2020/QH14

2
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án Ngày ban hành: 16/06/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Xem chi tiết

Luật 56/2020/QH14

3
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp Ngày ban hành: 10/06/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Xem chi tiết

Nghị định 44/2020/NĐ-CP

4
Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày hiệu lực: 08/04/2020
Xem chi tiết

Nghị định Số: 19/2020/NĐ-CP

5
Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Ngày ban hành: 12/02/2020
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
Xem chi tiết

Nghị định Số 115/2018/NĐ-CP

6
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Ngày ban hành: 04/09/2018
Ngày hiệu lực: 04/09/2018
Xem chi tiết

Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

7
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 29/06/2016
Ngày hiệu lực:
Xem chi tiết