Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Số ký hiệu
Ngày ban hành (từ ngày) Ngày ban hành (đến ngày)
Loại văn bản Lĩnh vực
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

58 kết quả được tìm thấy

Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC

1
Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển Ngày ban hành: 14/01/2021
Ngày hiệu lực: 09/03/2021
Xem chi tiết

Thông tư 147/2020/TT-BCA

2
Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 148/2020/TT-BCA

3
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 149/2020/TT-BCA

4
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 150/2020/TT-BCA

5
Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực: 20/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 145/2020/TT-BCA

6
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí Ngày ban hành: 29/12/2020
Ngày hiệu lực: 15/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 139/2020/TT-BCA

7
Quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân Ngày ban hành: 23/12/2020
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 140/2020/TT-BCA

8
Quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân Ngày ban hành: 23/12/2020
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư 141/2020/TT-BCA

9
Quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân Ngày ban hành: 23/12/2020
Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Xem chi tiết

Thông tư liên tịch 03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

10
Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố Ngày ban hành: 11/12/2020
Ngày hiệu lực: 25/01/2021
Xem chi tiết