Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Quản lý xuất nhập cảnh

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
2 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
3 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
4 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
5 Trình báo mất hộ chiếu Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
6 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
7 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
8 Cấp hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
9 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
10 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
11 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
12 Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
13 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
14 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
15 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
16 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
17 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
18 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
19 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
20 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
21 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
22 Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
23 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết
24 Cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã Quản lý xuất nhập cảnh Chi tiết