Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an cấp huyện Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết
4 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện Chi tiết