Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn                 Chào mừng đến với Trang thông tin Công an tỉnh Lạng Sơn

Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Xem
1 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
2 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
3 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
4 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
5 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
7 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
8 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
10 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
11 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
13 Đăng ký xe tạm thời Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
15 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
16 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
17 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết
18 Đăng ký, cấp biển số xe Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chi tiết